Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
271581
Liczba kart ważnych
151297
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
132
Liczba głosów ważnych
149816
Liczba głosów nieważnych
1481

Wynik kandydata w regionie

0.60 %
0.60 %
0.60 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
066301 Lublin 271581 149816 905
0.60 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl