Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
45711
Liczba kart ważnych
23207
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
19
Liczba głosów ważnych
23081
Liczba głosów nieważnych
126

Wynik kandydata w regionie

0.56 %
0.56 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
066101 Biała Podlaska 45711 23081 130
0.56 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl