Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
89469
Liczba kart ważnych
40371
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
13
Liczba głosów ważnych
40123
Liczba głosów nieważnych
248

Wynik kandydata w regionie

0.42 %
0.07 %
0.14 %
0.21 %
0.27 %
0.34 %
0.41 %
0.48 %
0.55 %
0.61 %
0.68 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
062001 Adamów 3996 1681 7
0.42 %
062015 Zwierzyniec 5777 2290 12
0.52 %
062005 Łabunie 5022 2597 11
0.42 %
062006 Miączyn 4936 1897 9
0.47 %
062007 Nielisz 4797 1864 12
0.64 %
062002 Grabowiec 3624 1360 1
0.07 %
062013 Szczebrzeszyn 9665 4018 13
0.32 %
062004 Krasnobród 5896 2933 22
0.75 %
062010 Skierbieszów 4404 1968 5
0.25 %
062011 Stary Zamość 4383 2142 6
0.28 %
062003 Komarów-Osada 4393 2163 3
0.14 %
062014 Zamość 17971 8855 49
0.55 %
062008 Radecznica 5156 2204 5
0.23 %
062009 Sitno 5505 2622 10
0.38 %
062012 Sułów 3944 1529 4
0.26 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl