Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
49028
Liczba kart ważnych
23035
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
22896
Liczba głosów nieważnych
139

Wynik kandydata w regionie

3.66 %
2.64 %
2.99 %
3.34 %
3.70 %
4.05 %
4.40 %
4.75 %
5.10 %
5.46 %
5.81 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
061506 Radzyń Podlaski 6491 2954 78
2.64 %
061501 Radzyń Podlaski 12961 6607 185
2.80 %
061503 Czemierniki 3669 1807 107
5.92 %
061505 Komarówka Podlaska 3789 1779 73
4.10 %
061508 Wohyń 5753 2425 86
3.55 %
061504 Kąkolewnica 6680 3033 128
4.22 %
061507 Ulan-Majorat 4826 2439 68
2.79 %
061502 Borki 4859 1852 114
6.16 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl