Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
14916
Liczba kart ważnych
6451
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
6389
Liczba głosów nieważnych
62

Wynik kandydata w regionie

1.28 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
061205 lokal kina
Opole Lubelskie ul. Lubelska 30
24-300 Opole Lubelskie
1 1821 831 10
1.20%
061205 lokal Spółdzielni Mieszkaniowej
Opole Lubelskie ul. 25-lecia PRL 3
24-300 Opole Lubelskie
2 1891 933 8
0.86%
061205 lokal Zespołu Szkół Nr 2
Opole Lubelskie ul. Fabryczna 28
24-300 Opole Lubelskie
3 2040 862 7
0.81%
061205 lokal M-G Biblioteki Publicznej
Opole Lubelskie ul. Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie
4 1210 477 7
1.47%
061205 lokal Zespołu Szkół Nr 1
Opole Lubelskie ul. Szkolna 5
24-300 Opole Lubelskie
5 1032 415 8
1.93%
061205 lokal OSP
Wrzelowiec ul. Długa 4
24-300 Opole Lubelskie
6 899 366 5
1.37%
061205 lokal Szkoły Podstawowej
Wandalin 71
24-300 Opole Lubelskie
7 839 386 5
1.30%
061205 lokal świetlicy wiejskiej
Trzebiesza 1
24-320 Poniatowa
8 809 282 2
0.71%
061205 lokal Szkoły Podstawowej
Stare Komaszyce 43
24-300 Opole Lubelskie
9 485 203 6
2.96%
061205 lokal Zespołu Szkół
Kluczkowice 128
24-300 Opole Lubelskie
10 635 244 4
1.64%
061205 lokal Szkoły Podstawowej
Puszno Godowskie 99
24-300 Opole Lubelskie
11 439 206 0
0%
061205 lokal świetlicy wiejskiej
Emilcin 1
24-300 Opole Lubelskie
12 458 189 2
1.06%
061205 lokal Szkoły Podstawowej
Skoków 84
24-300 Opole Lubelskie
13 600 182 3
1.65%
061205 lokal Zespołu Szkół
Ćwiętalka 2a
24-300 Opole Lubelskie
14 345 172 4
2.33%
061205 lokal Szkoły Podstawowej
Niezdów 97
24-300 Opole Lubelskie
15 488 198 5
2.53%
061205 lokal świetlicy wiejskiej
Elżbieta 45
24-300 Opole Lubelskie
16 356 152 2
1.32%
061205 Zakład Karny w Opolu Lubelskim - sala lekcyjna w budynku Zespołu Szkół
Opole Lubelskie Owocowa 7
24-300 Opole Lubelskie
17 563 285 4
1.40%
061205 Świetlica szpitalna
Opole Lubelskie Szpitalna 9
24-300 Opole Lubelskie
18 6 6 0
0%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl