Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
85574
Liczba kart ważnych
41871
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
13
Liczba głosów ważnych
41592
Liczba głosów nieważnych
279

Wynik kandydata w regionie

1.91 %
1.36 %
1.47 %
1.57 %
1.68 %
1.78 %
1.89 %
2.00 %
2.10 %
2.21 %
2.31 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
061105 Łuków 13433 6764 119
1.76 %
061106 Serokomla 3352 1338 24
1.79 %
061102 Stoczek Łukowski 2157 1114 27
2.42 %
061104 Krzywda 8232 3497 69
1.97 %
061103 Adamów 4636 2154 51
2.37 %
061101 Łuków 24086 12647 225
1.78 %
061107 Stanin 7657 3663 76
2.07 %
061110 Wojcieszków 5524 2504 58
2.32 %
061111 Wola Mysłowska 4034 1805 36
1.99 %
061108 Stoczek Łukowski 6561 2940 66
2.24 %
061109 Trzebieszów 5902 3166 43
1.36 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl