Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
85574
Liczba kart ważnych
41871
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
13
Liczba głosów ważnych
41592
Liczba głosów nieważnych
279

Wynik kandydata w regionie

2.40 %
1.11 %
1.59 %
2.06 %
2.54 %
3.01 %
3.49 %
3.97 %
4.44 %
4.92 %
5.39 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
061105 Łuków 13433 6764 135
2.00 %
061106 Serokomla 3352 1338 36
2.69 %
061102 Stoczek Łukowski 2157 1114 27
2.42 %
061104 Krzywda 8232 3497 110
3.15 %
061103 Adamów 4636 2154 64
2.97 %
061101 Łuków 24086 12647 141
1.11 %
061107 Stanin 7657 3663 215
5.87 %
061110 Wojcieszków 5524 2504 92
3.67 %
061111 Wola Mysłowska 4034 1805 61
3.38 %
061108 Stoczek Łukowski 6561 2940 75
2.55 %
061109 Trzebieszów 5902 3166 42
1.33 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl