Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2371
Liczba kart ważnych
975
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
969
Liczba głosów nieważnych
6

Wynik kandydata w regionie

0.62 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
060804 Urząd Gminy
Jeziorzany ul. Rynek 22
21-146 Jeziorzany
1 770 300 0
0%
060804 Zespół Szkół
Przytoczno 25
21-146 Jeziorzany
2 1070 403 5
1.24%
060804 Remiza OSP
Krępa 89
21-146 Jeziorzany
3 531 266 1
0.38%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl