Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
7261
Liczba kart ważnych
3111
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2
Liczba głosów ważnych
3100
Liczba głosów nieważnych
11

Wynik kandydata w regionie

0.48 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
060605 Wiejski Dom Kultury w Niemienicach
Niemienice 57
22-300 Krasnystaw
1 355 111 0
0%
060605 Wiejski Dom Kultury w Niemienicach
Niemienice 57
22-300 Krasnystaw
2 291 134 0
0%
060605 Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 38
Krasnystaw Krakowskie Przedmieście 38
22-300 Krasnystaw
3 349 139 0
0%
060605 Szkoła Podstawowa w Jaślikowie
Jaślików 31
22-300 Krasnystaw
4 441 198 0
0%
060605 Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu
Zakręcie 124D
22-300 Krasnystaw
5 391 173 0
0%
060605 Punkt Przedszkolny w Stężycy Kolonii
Stężyca Kolonia 85
22-300 Krasnystaw
6 570 234 0
0%
060605 Remiza OSP w Latyczowie
Latyczów 143
22-300 Krasnystaw
7 496 219 2
0.91%
060605 Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem
Krupe 89
22-302 Siennica Nadolna
8 577 226 3
1.33%
060605 Remiza OSP w Czarnoziemi
Czarnoziem 36
22-302 Siennica Nadolna
9 259 108 1
0.93%
060605 Remiza OSP w Ostrowie Krupskim
Ostrów Krupski 56
22-302 Siennica Nadolna
10 231 86 0
0%
060605 Wiejski Dom Kultury w Bzitem
Bzite 127A
22-302 Siennica Nadolna
11 409 169 0
0%
060605 Świetlica Wiejska w Wincentowie
Wincentów 3
22-302 Siennica Nadolna
12 224 93 0
0%
060605 Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej
Siennica Nadolna 79a
22-302 Siennica Nadolna
13 646 286 2
0.70%
060605 Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej
Siennica Nadolna 15D
22-302 Siennica Nadolna
14 587 279 1
0.36%
060605 Wiejski Dom Kultury w Siennicy Nadolnej
Siennica Nadolna 217
22-302 Siennica Nadolna
15 442 201 4
1.99%
060605 Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym
Małochwiej Duży 82
22-300 Krasnystaw
16 502 232 0
0%
060605 Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym
Małochwiej Mały 32
22-300 Krasnystaw
17 255 104 1
0.96%
060605 Dom Ludowy w Łanach
Łany 4
22-300 Krasnystaw
18 210 88 0
0%
060605 Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Filia w Stężycy Nadwieprzańskiej
Stężyca Nadwieprzańska 10
22-300 Krasnystaw
19 26 20 1
5.00%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl