Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
55504
Liczba kart ważnych
23091
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
12
Liczba głosów ważnych
22918
Liczba głosów nieważnych
173

Wynik kandydata w regionie

2.93 %
1.46 %
1.88 %
2.30 %
2.72 %
3.14 %
3.56 %
3.97 %
4.39 %
4.81 %
5.23 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
060401 Hrubieszów 15653 7179 105
1.46 %
060405 Mircze 6447 2444 138
5.65 %
060406 Trzeszczany 3635 1449 23
1.59 %
060408 Werbkowice 8005 3289 102
3.10 %
060402 Dołhobyczów 4853 1865 88
4.72 %
060403 Horodło 4456 1649 65
3.94 %
060404 Hrubieszów 8442 3391 91
2.68 %
060407 Uchanie 4013 1652 59
3.57 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl