Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
64601
Liczba kart ważnych
25744
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
9
Liczba głosów ważnych
25540
Liczba głosów nieważnych
204

Wynik kandydata w regionie

1.01 %
0.28 %
0.46 %
0.65 %
0.83 %
1.02 %
1.20 %
1.38 %
1.57 %
1.75 %
1.94 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
060305 Dubienka 2119 842 5
0.59 %
060303 Chełm 11177 4973 49
0.99 %
060304 Dorohusk 5442 2202 34
1.54 %
060301 Rejowiec Fabryczny 3677 1490 14
0.94 %
060306 Kamień 3302 1346 5
0.37 %
060302 Białopole 2566 967 10
1.03 %
060315 Rejowiec 5344 1933 41
2.12 %
060308 Rejowiec Fabryczny 3576 1343 12
0.89 %
060314 Żmudź 2671 1069 3
0.28 %
060307 Leśniowice 3132 1157 10
0.86 %
060313 Wojsławice 3301 1358 6
0.44 %
060310 Sawin 4690 1829 26
1.42 %
060311 Siedliszcze 5592 1876 20
1.07 %
060312 Wierzbica 4281 1758 15
0.85 %
060309 Ruda-Huta 3731 1397 7
0.50 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl