Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2185
Liczba kart ważnych
895
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
888
Liczba głosów nieważnych
7

Wynik kandydata w regionie

0.23 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
060115 Świetlica Wiejska w Motwicy
Motwica 39
21-518 Sosnówka
1 513 222 0
0%
060115 Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce
Sosnówka 65
21-518 Sosnówka
2 1037 403 0
0%
060115 Remizo-Świetlica w Przechodzie
Przechód 11
21-518 Sosnówka
3 635 263 2
0.76%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl