Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1736871
Liczba kart ważnych
843359
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
337
Liczba głosów ważnych
836691
Liczba głosów nieważnych
6668

Wynik kandydata w regionie

1.71 %
0.77 %
0.98 %
1.18 %
1.39 %
1.60 %
1.81 %
2.01 %
2.22 %
2.43 %
2.63 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl