Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
39739
Liczba kart ważnych
17562
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
5
Liczba głosów ważnych
17410
Liczba głosów nieważnych
152

Wynik kandydata w regionie

0.29 %
0.23 %
0.24 %
0.25 %
0.27 %
0.28 %
0.29 %
0.30 %
0.31 %
0.33 %
0.34 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
022203 Wołów 19716 8517 30
0.35 %
022201 Brzeg Dolny 13064 6056 14
0.23 %
022202 Wińsko 6959 2837 7
0.25 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl