Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
29590
Liczba kart ważnych
12771
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4
Liczba głosów ważnych
12648
Liczba głosów nieważnych
123

Wynik kandydata w regionie

0.38 %
0.32 %
0.35 %
0.37 %
0.40 %
0.42 %
0.45 %
0.47 %
0.50 %
0.52 %
0.55 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
021303 Milicz 19450 8386 27
0.32 %
021302 Krośnice 6380 2673 12
0.45 %
021301 Cieszków 3760 1589 9
0.57 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl