Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
36469
Liczba kart ważnych
15680
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3
Liczba głosów ważnych
15538
Liczba głosów nieważnych
142

Wynik kandydata w regionie

0.39 %
0.37 %
0.38 %
0.38 %
0.39 %
0.39 %
0.40 %
0.40 %
0.41 %
0.41 %
0.42 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
020703 Lubawka 9248 4067 15
0.37 %
020702 Kamienna Góra 7034 3081 13
0.42 %
020701 Kamienna Góra 16439 6978 26
0.37 %
020704 Marciszów 3748 1412 6
0.42 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl