Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52962
Liczba kart ważnych
20086
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
19921
Liczba głosów nieważnych
165

Wynik kandydata w regionie

1.49 %
1.00 %
1.09 %
1.18 %
1.27 %
1.36 %
1.45 %
1.54 %
1.63 %
1.72 %
1.81 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
280801 Kętrzyn 22625 9790 160
1.63 %
280804 Korsze 8567 2783 28
1.01 %
280805 Reszel 6524 2502 25
1.00 %
280802 Barciany 5342 1491 26
1.74 %
280806 Srokowo 3287 1156 22
1.90 %
280803 Kętrzyn 6617 2199 35
1.59 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl