Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
101685
Liczba kart ważnych
55290
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
52
Liczba głosów ważnych
54934
Liczba głosów nieważnych
356

Wynik kandydata w regionie

0.70 %
0.70 %
0.70 %

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
247701 Tychy 101685 54934 383
0.70 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl