Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
54472
Liczba kart ważnych
26716
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
13
Liczba głosów ważnych
26485
Liczba głosów nieważnych
231

Wynik kandydata w regionie

0.62 %
0.62 %

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
247401 Siemianowice Śląskie 54472 26485 165
0.62 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl