Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
58535
Liczba kart ważnych
29678
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
29
Liczba głosów ważnych
29424
Liczba głosów nieważnych
254

Wynik kandydata w regionie

0.65 %
0.65 %

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
247001 Mysłowice 58535 29424 190
0.65 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl