Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
5875
Liczba kart ważnych
3261
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1
Liczba głosów ważnych
3237
Liczba głosów nieważnych
24

Wynik kandydata w regionie

52.15 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
241509 Urząd Gminy
Mszana ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana
1 1570 825 393
47.64%
241509 Urząd Gminy
Mszana ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana
2 1394 732 365
49.86%
241509 Szkoła Podstawowa
Połomia ul. Szkolna 21
44-323 Połomia
3 2085 1188 686
57.74%
241509 Zespół Szkół
Gogołowa ul. Wiejska 89
44-323 Połomia
4 826 492 244
49.59%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl