Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38528
Liczba kart ważnych
19834
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
19698
Liczba głosów nieważnych
136

Wynik kandydata w regionie

33.84 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
241504 Zespół Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Wałowa 5
44-300 Wodzisław Śląski
1 1516 764 235
30.76%
241504 Zespół Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Wałowa 5
44-300 Wodzisław Śląski
2 1612 886 243
27.43%
241504 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Mikołaja Kopernika 71
44-300 Wodzisław Śląski
3 1631 962 300
31.19%
241504 Szkoła Podstawowa nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 9
44-300 Wodzisław Śląski
4 1990 827 256
30.96%
241504 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Tysiąclecia 25
44-300 Wodzisław Śląski
5 2037 929 309
33.26%
241504 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41
44-300 Wodzisław Śląski
6 1658 826 252
30.51%
241504 Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 66
44-300 Wodzisław Śląski
7 2187 1054 370
35.10%
241504 Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164
44-286 Wodzisław Śląski
8 1833 897 234
26.09%
241504 Publiczne Przedszkole nr 19 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski Osiedle XXX Lecia PRL 30
44-286 Wodzisław Śląski
9 1641 913 239
26.18%
241504 Szkoła Podstawowa nr 10 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski Osiedle XXX Lecia PRL 63
44-286 Wodzisław Śląski
10 2005 1144 317
27.71%
241504 Publiczne Przedszkole nr 16 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Przemysława 10
44-286 Wodzisław Śląski
11 1452 805 230
28.57%
241504 Publiczne Przedszkole nr 15 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Przemysława 20
44-286 Wodzisław Śląski
12 1828 942 253
26.86%
241504 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Górnicza 7
44-300 Wodzisław Śląski
13 1146 519 163
31.41%
241504 Szkoła Podstawowa nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Ks. Antoniego Roboty 7
44-300 Wodzisław Śląski
14 1251 697 241
34.58%
241504 Szkoła Podstawowa nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Ks. Antoniego Roboty 7
44-300 Wodzisław Śląski
15 1190 654 285
43.58%
241504 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Jastrzębska 136
44-304 Wodzisław Śląski
16 1599 844 327
38.74%
241504 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Jastrzębska 136
44-304 Wodzisław Śląski
17 1368 719 341
47.43%
241504 Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Armii Ludowej 11
44-304 Wodzisław Śląski
18 2008 916 349
38.10%
241504 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Młodzieżowa 47
44-373 Wodzisław Śląski
19 2016 1034 423
40.91%
241504 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Konwaliowa 4
44-373 Wodzisław Śląski
20 1952 935 393
42.03%
241504 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Marii Skłodowskiej Curie 3
44-313 Wodzisław Śląski
21 2330 1268 443
34.94%
241504 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Marii Skłodowskiej Curie 3
44-313 Wodzisław Śląski
22 917 446 176
39.46%
241504 Zespół Szkono-Przedszkolny nr 5 w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Bolesława Chrobrego 308
44-313 Wodzisław Śląski
23 1223 616 256
41.56%
241504 Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułdowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. 26Marca 51
44-300 Wodzisław Śląski
24 76 64 22
34.38%
241504 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski
25 62 37 9
24.32%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl