Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111287
Liczba kart ważnych
54941
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
21
Liczba głosów ważnych
54422
Liczba głosów nieważnych
519

Wynik kandydata w regionie

0.15 %
0.00 %
0.02 %
0.04 %
0.07 %
0.09 %
0.11 %
0.13 %
0.15 %
0.18 %
0.20 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
241303 Radzionków 13528 7194 6
0.08 %
241304 Tarnowskie Góry 49222 25032 56
0.22 %
241305 Krupski Młyn 2688 1339 2
0.15 %
241307 Świerklaniec 9482 4518 6
0.13 %
241309 Zbrosławice 12248 5049 7
0.14 %
241301 Kalety 7193 3297 2
0.06 %
241302 Miasteczko Śląskie 5805 2679 1
0.04 %
241306 Ożarowice 4591 2456 2
0.08 %
241308 Tworóg 6530 2858 0
0 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl