Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
75432
Liczba kart ważnych
40847
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
20
Liczba głosów ważnych
40569
Liczba głosów nieważnych
278

Wynik kandydata w regionie

0.70 %
0.52 %
0.56 %
0.60 %
0.64 %
0.68 %
0.73 %
0.77 %
0.81 %
0.85 %
0.89 %

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240801 Łaziska Górne 17267 8979 47
0.52 %
240802 Mikołów 31816 17212 112
0.65 %
240803 Orzesze 15859 8540 73
0.85 %
240804 Ornontowice 4601 2499 21
0.84 %
240805 Wyry 5889 3339 31
0.93 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl