Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Ryszard Korwin-Mikke

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70107
Liczba kart ważnych
31956
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
9
Liczba głosów ważnych
31663
Liczba głosów nieważnych
293

Wynik kandydata w regionie

3.47 %
2.57 %
2.72 %
2.86 %
3.01 %
3.15 %
3.30 %
3.45 %
3.59 %
3.74 %
3.88 %

Wyniki kandydata: Janusz Ryszard Korwin-Mikke

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240606 Panki 4159 1777 55
3.10 %
240608 Przystajń 4861 1870 49
2.62 %
240601 Kłobuck 16857 8317 335
4.03 %
240602 Krzepice 7693 3504 94
2.68 %
240604 Miedźno 6261 3003 103
3.43 %
240609 Wręczyca Wielka 14384 6164 232
3.76 %
240603 Lipie 5308 2487 64
2.57 %
240605 Opatów 5553 2337 91
3.89 %
240607 Popów 5031 2204 75
3.40 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl