Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70107
Liczba kart ważnych
31956
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
9
Liczba głosów ważnych
31663
Liczba głosów nieważnych
293

Wynik kandydata w regionie

29.32 %
20.28 %
21.68 %
23.08 %
24.48 %
25.88 %
27.28 %
28.68 %
30.08 %
31.48 %
32.88 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240606 Panki 4159 1777 569
32.02 %
240608 Przystajń 4861 1870 641
34.28 %
240601 Kłobuck 16857 8317 2594
31.19 %
240602 Krzepice 7693 3504 1028
29.34 %
240604 Miedźno 6261 3003 609
20.28 %
240609 Wręczyca Wielka 14384 6164 1929
31.29 %
240603 Lipie 5308 2487 695
27.95 %
240605 Opatów 5553 2337 607
25.97 %
240607 Popów 5031 2204 613
27.81 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl