Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70107
Liczba kart ważnych
31956
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
9
Liczba głosów ważnych
31663
Liczba głosów nieważnych
293

Wynik kandydata w regionie

0.12 %
0.00 %
0.03 %
0.06 %
0.10 %
0.13 %
0.16 %
0.19 %
0.22 %
0.26 %
0.29 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240606 Panki 4159 1777 1
0.06 %
240608 Przystajń 4861 1870 6
0.32 %
240601 Kłobuck 16857 8317 14
0.17 %
240602 Krzepice 7693 3504 1
0.03 %
240604 Miedźno 6261 3003 2
0.07 %
240609 Wręczyca Wielka 14384 6164 8
0.13 %
240603 Lipie 5308 2487 0
0 %
240605 Opatów 5553 2337 3
0.13 %
240607 Popów 5031 2204 4
0.18 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl