Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70107
Liczba kart ważnych
31956
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
9
Liczba głosów ważnych
31663
Liczba głosów nieważnych
293

Wynik kandydata w regionie

0.72 %
0.32 %
0.41 %
0.51 %
0.60 %
0.70 %
0.79 %
0.88 %
0.98 %
1.07 %
1.17 %

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240606 Panki 4159 1777 10
0.56 %
240608 Przystajń 4861 1870 9
0.48 %
240601 Kłobuck 16857 8317 83
1.00 %
240602 Krzepice 7693 3504 44
1.26 %
240604 Miedźno 6261 3003 14
0.47 %
240609 Wręczyca Wielka 14384 6164 32
0.52 %
240603 Lipie 5308 2487 16
0.64 %
240605 Opatów 5553 2337 13
0.56 %
240607 Popów 5031 2204 7
0.32 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl