Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Ryszard Korwin-Mikke

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
91135
Liczba kart ważnych
42553
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
17
Liczba głosów ważnych
42223
Liczba głosów nieważnych
330

Wynik kandydata w regionie

3.28 %
2.41 %
2.65 %
2.90 %
3.14 %
3.38 %
3.63 %
3.87 %
4.11 %
4.35 %
4.60 %

Wyniki kandydata: Janusz Ryszard Korwin-Mikke

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240503 Gierałtowice 9123 5197 125
2.41 %
240504 Pilchowice 9097 4265 113
2.65 %
240506 Sośnicowice 6772 2963 109
3.68 %
240507 Toszek 7927 3119 151
4.84 %
240508 Wielowieś 4844 1675 54
3.22 %
240501 Knurów 30182 14955 405
2.71 %
240502 Pyskowice 14513 6497 275
4.23 %
240505 Rudziniec 8677 3552 154
4.34 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl