Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111338
Liczba kart ważnych
52264
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
51795
Liczba głosów nieważnych
469

Wynik kandydata w regionie

1.41 %
0.72 %
0.88 %
1.03 %
1.19 %
1.34 %
1.50 %
1.65 %
1.81 %
1.96 %
2.12 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240401 Blachownia 10763 5020 114
2.27 %
240403 Janów 4937 2296 39
1.70 %
240413 Poczesna 10388 5183 83
1.60 %
240415 Rędziny 8154 3796 39
1.03 %
240405 Kłomnice 11206 5153 37
0.72 %
240406 Koniecpol 8286 3462 31
0.90 %
240416 Starcza 2275 1087 20
1.84 %
240408 Kruszyna 4009 1891 23
1.22 %
240410 Mstów 8768 4121 62
1.50 %
240411 Mykanów 11820 5751 59
1.03 %
240412 Olsztyn 6488 3134 52
1.66 %
240414 Przyrów 3241 1350 21
1.56 %
240402 Dąbrowa Zielona 3419 1454 25
1.72 %
240404 Kamienica Polska 4622 2211 32
1.45 %
240407 Konopiska 8781 3986 73
1.83 %
240409 Lelów 4181 1900 21
1.11 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl