Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111338
Liczba kart ważnych
52264
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
51795
Liczba głosów nieważnych
469

Wynik kandydata w regionie

24.64 %
19.39 %
20.45 %
21.51 %
22.57 %
23.63 %
24.69 %
25.74 %
26.80 %
27.86 %
28.92 %

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240401 Blachownia 10763 5020 1207
24.04 %
240403 Janów 4937 2296 515
22.43 %
240413 Poczesna 10388 5183 1554
29.98 %
240415 Rędziny 8154 3796 933
24.58 %
240405 Kłomnice 11206 5153 1269
24.63 %
240406 Koniecpol 8286 3462 814
23.51 %
240416 Starcza 2275 1087 266
24.47 %
240408 Kruszyna 4009 1891 454
24.01 %
240410 Mstów 8768 4121 1030
24.99 %
240411 Mykanów 11820 5751 1322
22.99 %
240412 Olsztyn 6488 3134 790
25.21 %
240414 Przyrów 3241 1350 325
24.07 %
240402 Dąbrowa Zielona 3419 1454 282
19.39 %
240404 Kamienica Polska 4622 2211 605
27.36 %
240407 Konopiska 8781 3986 1003
25.16 %
240409 Lelów 4181 1900 392
20.63 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl