Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Ryszard Korwin-Mikke

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111338
Liczba kart ważnych
52264
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
51795
Liczba głosów nieważnych
469

Wynik kandydata w regionie

3.14 %
2.02 %
2.23 %
2.44 %
2.65 %
2.86 %
3.07 %
3.28 %
3.49 %
3.70 %
3.91 %

Wyniki kandydata: Janusz Ryszard Korwin-Mikke

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240401 Blachownia 10763 5020 197
3.92 %
240403 Janów 4937 2296 67
2.92 %
240413 Poczesna 10388 5183 173
3.34 %
240415 Rędziny 8154 3796 119
3.13 %
240405 Kłomnice 11206 5153 163
3.16 %
240406 Koniecpol 8286 3462 92
2.66 %
240416 Starcza 2275 1087 22
2.02 %
240408 Kruszyna 4009 1891 69
3.65 %
240410 Mstów 8768 4121 120
2.91 %
240411 Mykanów 11820 5751 180
3.13 %
240412 Olsztyn 6488 3134 129
4.12 %
240414 Przyrów 3241 1350 43
3.19 %
240402 Dąbrowa Zielona 3419 1454 39
2.68 %
240404 Kamienica Polska 4622 2211 52
2.35 %
240407 Konopiska 8781 3986 113
2.83 %
240409 Lelów 4181 1900 49
2.58 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl