Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111338
Liczba kart ważnych
52264
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
51795
Liczba głosów nieważnych
469

Wynik kandydata w regionie

28.18 %
20.79 %
22.46 %
24.12 %
25.79 %
27.45 %
29.12 %
30.79 %
32.45 %
34.12 %
35.78 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240401 Blachownia 10763 5020 1793
35.72 %
240403 Janów 4937 2296 581
25.30 %
240413 Poczesna 10388 5183 1589
30.66 %
240415 Rędziny 8154 3796 1064
28.03 %
240405 Kłomnice 11206 5153 1346
26.12 %
240406 Koniecpol 8286 3462 785
22.67 %
240416 Starcza 2275 1087 356
32.75 %
240408 Kruszyna 4009 1891 439
23.22 %
240410 Mstów 8768 4121 925
22.45 %
240411 Mykanów 11820 5751 1468
25.53 %
240412 Olsztyn 6488 3134 934
29.80 %
240414 Przyrów 3241 1350 319
23.63 %
240402 Dąbrowa Zielona 3419 1454 371
25.52 %
240404 Kamienica Polska 4622 2211 828
37.45 %
240407 Konopiska 8781 3986 1403
35.20 %
240409 Lelów 4181 1900 395
20.79 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl