Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111338
Liczba kart ważnych
52264
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
51795
Liczba głosów nieważnych
469

Wynik kandydata w regionie

0.18 %
0.00 %
0.03 %
0.06 %
0.09 %
0.12 %
0.15 %
0.18 %
0.21 %
0.24 %
0.27 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240401 Blachownia 10763 5020 13
0.26 %
240403 Janów 4937 2296 5
0.22 %
240413 Poczesna 10388 5183 8
0.15 %
240415 Rędziny 8154 3796 6
0.16 %
240405 Kłomnice 11206 5153 12
0.23 %
240406 Koniecpol 8286 3462 4
0.12 %
240416 Starcza 2275 1087 1
0.09 %
240408 Kruszyna 4009 1891 1
0.05 %
240410 Mstów 8768 4121 6
0.15 %
240411 Mykanów 11820 5751 17
0.30 %
240412 Olsztyn 6488 3134 3
0.10 %
240414 Przyrów 3241 1350 3
0.22 %
240402 Dąbrowa Zielona 3419 1454 0
0 %
240404 Kamienica Polska 4622 2211 6
0.27 %
240407 Konopiska 8781 3986 8
0.20 %
240409 Lelów 4181 1900 2
0.11 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl