Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2522
Liczba kart ważnych
981
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
975
Liczba głosów nieważnych
6

Wynik kandydata w regionie

0.72 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
221003 Gminny Dom Kultury i Sportu
Ostaszewo Kościuszki 34
82-112 Ostaszewo
1 1139 448 3
0.67%
221003 Szkoła Podstawowa
Nowa Cerkiew 10
82-112 Ostaszewo
2 720 239 2
0.84%
221003 Świetlica Wiejska
Nowa Kościelnica 42
82-112 Ostaszewo
3 663 288 2
0.69%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl