Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
952153
Liczba kart ważnych
446375
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
217
Liczba głosów ważnych
442847
Liczba głosów nieważnych
3528

Wynik kandydata w regionie

1.16 %
0.39 %
0.62 %
0.85 %
1.08 %
1.31 %
1.54 %
1.77 %
2.00 %
2.23 %
2.46 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2009 sejneński 17129 6865 86
1.25 %
2013 wysokomazowiecki 47375 23189 115
0.50 %
2007 łomżyński 41506 17831 92
0.52 %
2001 augustowski 47442 20556 209
1.02 %
2002 białostocki 116267 57284 586
1.02 %
2008 moniecki 34591 13391 101
0.75 %
2063 Suwałki 53638 25120 368
1.46 %
2011 sokólski 58069 24097 168
0.70 %
2014 zambrowski 36306 16404 95
0.58 %
2061 Białystok 226876 122135 1876
1.54 %
2003 bielski 47602 21168 305
1.44 %
2062 Łomża 48539 23113 176
0.76 %
2004 grajewski 38939 15672 130
0.83 %
2012 suwalski 29098 12184 173
1.42 %
2005 hajnowski 38584 15139 407
2.69 %
2010 siemiatycki 38751 15869 194
1.22 %
2006 kolneński 31441 12830 50
0.39 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl