Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
85753
Liczba kart ważnych
49280
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
44
Liczba głosów ważnych
48923
Liczba głosów nieważnych
357

Wynik kandydata w regionie

1.68 %
1.28 %
1.38 %
1.47 %
1.57 %
1.67 %
1.77 %
1.86 %
1.96 %
2.06 %
2.15 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
143203 Kampinos 3498 1767 30
1.70 %
143201 Błonie 16608 8675 195
2.25 %
143205 Łomianki 18905 11789 151
1.28 %
143207 Stare Babice 13300 7797 127
1.63 %
143202 Izabelin 8140 5144 78
1.52 %
143204 Leszno 7664 3949 83
2.10 %
143206 Ożarów Mazowiecki 17638 9802 157
1.60 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl