Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70004
Liczba kart ważnych
30413
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2
Liczba głosów ważnych
30178
Liczba głosów nieważnych
235

Wynik kandydata w regionie

1.77 %
1.39 %
1.47 %
1.55 %
1.63 %
1.71 %
1.80 %
1.88 %
1.96 %
2.04 %
2.12 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
141508 Myszyniec 8311 3441 63
1.83 %
141511 Troszyn 3931 1704 37
2.17 %
141505 Kadzidło 8822 3767 83
2.20 %
141502 Czarnia 2016 763 13
1.70 %
141504 Goworowo 6987 2587 36
1.39 %
141506 Lelis 7130 3548 64
1.80 %
141507 Łyse 6537 2421 37
1.53 %
141503 Czerwin 4204 1800 27
1.50 %
141510 Rzekuń 8711 4247 59
1.39 %
141509 Olszewo-Borki 7983 3860 78
2.02 %
141501 Baranowo 5372 2040 37
1.81 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl