Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70004
Liczba kart ważnych
30413
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2
Liczba głosów ważnych
30178
Liczba głosów nieważnych
235

Wynik kandydata w regionie

20.49 %
14.56 %
15.87 %
17.18 %
18.49 %
19.80 %
21.11 %
22.41 %
23.72 %
25.03 %
26.34 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
141508 Myszyniec 8311 3441 690
20.05 %
141511 Troszyn 3931 1704 298
17.49 %
141505 Kadzidło 8822 3767 709
18.82 %
141502 Czarnia 2016 763 198
25.95 %
141504 Goworowo 6987 2587 506
19.56 %
141506 Lelis 7130 3548 661
18.63 %
141507 Łyse 6537 2421 645
26.64 %
141503 Czerwin 4204 1800 262
14.56 %
141510 Rzekuń 8711 4247 966
22.75 %
141509 Olszewo-Borki 7983 3860 683
17.69 %
141501 Baranowo 5372 2040 564
27.65 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl