Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
72787
Liczba kart ważnych
31884
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
31651
Liczba głosów nieważnych
233

Wynik kandydata w regionie

2.62 %
1.56 %
1.76 %
1.96 %
2.16 %
2.36 %
2.57 %
2.77 %
2.97 %
3.17 %
3.37 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
140203 Glinojeck 6415 2345 77
3.28 %
140202 Ciechanów 5454 2195 60
2.73 %
140204 Gołymin-Ośrodek 3204 1224 26
2.12 %
140206 Ojrzeń 3475 1311 37
2.82 %
140205 Grudusk 3073 1264 22
1.74 %
140201 Ciechanów 36304 17195 471
2.74 %
140208 Regimin 4051 1583 26
1.64 %
140209 Sońsk 6032 2627 41
1.56 %
140207 Opinogóra Górna 4779 1907 68
3.57 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl