Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
27073
Liczba kart ważnych
12393
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2
Liczba głosów ważnych
12242
Liczba głosów nieważnych
151

Wynik kandydata w regionie

19.67 %
12.10 %
13.62 %
15.13 %
16.65 %
18.16 %
19.68 %
21.19 %
22.71 %
24.22 %
25.74 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
140102 Promna 4555 2049 445
21.72 %
140101 Białobrzegi 8465 4074 1110
27.25 %
140106 Wyśmierzyce 2410 1099 133
12.10 %
140104 Stara Błotnica 4133 1932 275
14.23 %
140103 Radzanów 3033 1363 174
12.77 %
140105 Stromiec 4477 1725 271
15.71 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl