Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
210659
Liczba kart ważnych
109260
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
37
Liczba głosów ważnych
108193
Liczba głosów nieważnych
1067

Wynik kandydata w regionie

1.64 %
1.04 %
1.15 %
1.26 %
1.38 %
1.49 %
1.60 %
1.71 %
1.82 %
1.94 %
2.05 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120601 Czernichów 11096 5367 93
1.73 %
120602 Igołomia-Wawrzeńczyce 6149 2182 39
1.79 %
120603 Iwanowice 7052 3409 59
1.73 %
120604 Jerzmanowice-Przeginia 8696 4422 88
1.99 %
120605 Kocmyrzów-Luborzyca 11411 5319 92
1.73 %
120616 Zabierzów 20084 11818 172
1.46 %
120617 Zielonki 15354 8581 141
1.64 %
120606 Krzeszowice 26246 13470 236
1.75 %
120607 Liszki 13040 6659 69
1.04 %
120608 Michałowice 7429 4022 64
1.59 %
120609 Mogilany 10154 5674 88
1.55 %
120610 Skała 8222 4167 90
2.16 %
120611 Skawina 33792 16960 277
1.63 %
120612 Słomniki 10984 5080 85
1.67 %
120613 Sułoszowa 4659 2390 30
1.26 %
120614 Świątniki Górne 7682 3880 67
1.73 %
120615 Wielka Wieś 8609 4793 79
1.65 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl