Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Ryszard Korwin-Mikke

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
210659
Liczba kart ważnych
109260
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
37
Liczba głosów ważnych
108193
Liczba głosów nieważnych
1067

Wynik kandydata w regionie

3.96 %
2.64 %
2.85 %
3.06 %
3.26 %
3.47 %
3.68 %
3.89 %
4.10 %
4.30 %
4.51 %

Wyniki kandydata: Janusz Ryszard Korwin-Mikke

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120601 Czernichów 11096 5367 249
4.64 %
120602 Igołomia-Wawrzeńczyce 6149 2182 63
2.89 %
120603 Iwanowice 7052 3409 142
4.17 %
120604 Jerzmanowice-Przeginia 8696 4422 199
4.50 %
120605 Kocmyrzów-Luborzyca 11411 5319 163
3.06 %
120616 Zabierzów 20084 11818 490
4.15 %
120617 Zielonki 15354 8581 405
4.72 %
120606 Krzeszowice 26246 13470 515
3.82 %
120607 Liszki 13040 6659 236
3.54 %
120608 Michałowice 7429 4022 123
3.06 %
120609 Mogilany 10154 5674 250
4.41 %
120610 Skała 8222 4167 177
4.25 %
120611 Skawina 33792 16960 686
4.04 %
120612 Słomniki 10984 5080 161
3.17 %
120613 Sułoszowa 4659 2390 63
2.64 %
120614 Świątniki Górne 7682 3880 151
3.89 %
120615 Wielka Wieś 8609 4793 210
4.38 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl