Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
210659
Liczba kart ważnych
109260
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
37
Liczba głosów ważnych
108193
Liczba głosów nieważnych
1067

Wynik kandydata w regionie

1.30 %
0.67 %
1.13 %
1.60 %
2.06 %
2.53 %
2.99 %
3.45 %
3.92 %
4.38 %
4.85 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120601 Czernichów 11096 5367 46
0.86 %
120602 Igołomia-Wawrzeńczyce 6149 2182 71
3.25 %
120603 Iwanowice 7052 3409 75
2.20 %
120604 Jerzmanowice-Przeginia 8696 4422 60
1.36 %
120605 Kocmyrzów-Luborzyca 11411 5319 117
2.20 %
120616 Zabierzów 20084 11818 85
0.72 %
120617 Zielonki 15354 8581 100
1.17 %
120606 Krzeszowice 26246 13470 129
0.96 %
120607 Liszki 13040 6659 73
1.10 %
120608 Michałowice 7429 4022 45
1.12 %
120609 Mogilany 10154 5674 49
0.86 %
120610 Skała 8222 4167 108
2.59 %
120611 Skawina 33792 16960 113
0.67 %
120612 Słomniki 10984 5080 126
2.48 %
120613 Sułoszowa 4659 2390 127
5.31 %
120614 Świątniki Górne 7682 3880 28
0.72 %
120615 Wielka Wieś 8609 4793 52
1.08 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl