Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
210659
Liczba kart ważnych
109260
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
37
Liczba głosów ważnych
108193
Liczba głosów nieważnych
1067

Wynik kandydata w regionie

43.09 %
33.66 %
36.20 %
38.74 %
41.29 %
43.83 %
46.37 %
48.91 %
51.45 %
54.00 %
56.54 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120601 Czernichów 11096 5367 2575
47.98 %
120602 Igołomia-Wawrzeńczyce 6149 2182 1034
47.39 %
120603 Iwanowice 7052 3409 1697
49.78 %
120604 Jerzmanowice-Przeginia 8696 4422 2205
49.86 %
120605 Kocmyrzów-Luborzyca 11411 5319 2335
43.90 %
120616 Zabierzów 20084 11818 4367
36.95 %
120617 Zielonki 15354 8581 2888
33.66 %
120606 Krzeszowice 26246 13470 5191
38.54 %
120607 Liszki 13040 6659 3469
52.09 %
120608 Michałowice 7429 4022 1661
41.30 %
120609 Mogilany 10154 5674 2380
41.95 %
120610 Skała 8222 4167 1861
44.66 %
120611 Skawina 33792 16960 7281
42.93 %
120612 Słomniki 10984 5080 2475
48.72 %
120613 Sułoszowa 4659 2390 1412
59.08 %
120614 Świątniki Górne 7682 3880 1842
47.47 %
120615 Wielka Wieś 8609 4793 1945
40.58 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl