Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Ryszard Korwin-Mikke

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
95517
Liczba kart ważnych
47266
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7
Liczba głosów ważnych
46848
Liczba głosów nieważnych
418

Wynik kandydata w regionie

2.94 %
1.92 %
2.09 %
2.26 %
2.44 %
2.61 %
2.78 %
2.95 %
3.12 %
3.30 %
3.47 %

Wyniki kandydata: Janusz Ryszard Korwin-Mikke

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
101609 Tomaszów Mazowiecki 8534 4264 128
3.00 %
101610 Ujazd 6389 3025 110
3.64 %
101604 Czerniewice 4197 1761 42
2.39 %
101602 Będków 2795 1279 37
2.89 %
101601 Tomaszów Mazowiecki 51282 25487 780
3.06 %
101603 Budziszewice 1810 878 27
3.08 %
101605 Inowłódz 3254 1666 32
1.92 %
101608 Rzeczyca 3973 1820 61
3.35 %
101606 Lubochnia 5501 2915 70
2.40 %
101607 Rokiciny 5076 2464 49
1.99 %
101611 Żelechlinek 2706 1289 40
3.10 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl