Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
95517
Liczba kart ważnych
47266
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7
Liczba głosów ważnych
46848
Liczba głosów nieważnych
418

Wynik kandydata w regionie

29.54 %
18.24 %
19.92 %
21.60 %
23.28 %
24.96 %
26.64 %
28.32 %
30.00 %
31.68 %
33.36 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
101609 Tomaszów Mazowiecki 8534 4264 1095
25.68 %
101610 Ujazd 6389 3025 712
23.54 %
101604 Czerniewice 4197 1761 322
18.29 %
101602 Będków 2795 1279 241
18.84 %
101601 Tomaszów Mazowiecki 51282 25487 8931
35.04 %
101603 Budziszewice 1810 878 191
21.75 %
101605 Inowłódz 3254 1666 536
32.17 %
101608 Rzeczyca 3973 1820 332
18.24 %
101606 Lubochnia 5501 2915 594
20.38 %
101607 Rokiciny 5076 2464 620
25.16 %
101611 Żelechlinek 2706 1289 264
20.48 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl