Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
95517
Liczba kart ważnych
47266
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7
Liczba głosów ważnych
46848
Liczba głosów nieważnych
418

Wynik kandydata w regionie

41.10 %
34.98 %
36.99 %
38.99 %
41.00 %
43.00 %
45.01 %
47.01 %
49.02 %
51.02 %
53.03 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
101609 Tomaszów Mazowiecki 8534 4264 1986
46.58 %
101610 Ujazd 6389 3025 1318
43.57 %
101604 Czerniewice 4197 1761 891
50.60 %
101602 Będków 2795 1279 640
50.04 %
101601 Tomaszów Mazowiecki 51282 25487 8916
34.98 %
101603 Budziszewice 1810 878 424
48.29 %
101605 Inowłódz 3254 1666 710
42.62 %
101608 Rzeczyca 3973 1820 980
53.85 %
101606 Lubochnia 5501 2915 1604
55.03 %
101607 Rokiciny 5076 2464 1121
45.50 %
101611 Żelechlinek 2706 1289 663
51.44 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl