Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
95517
Liczba kart ważnych
47266
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7
Liczba głosów ważnych
46848
Liczba głosów nieważnych
418

Wynik kandydata w regionie

0.40 %
0.07 %
0.11 %
0.15 %
0.20 %
0.24 %
0.28 %
0.32 %
0.36 %
0.41 %
0.45 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
101609 Tomaszów Mazowiecki 8534 4264 15
0.35 %
101610 Ujazd 6389 3025 12
0.40 %
101604 Czerniewice 4197 1761 7
0.40 %
101602 Będków 2795 1279 5
0.39 %
101601 Tomaszów Mazowiecki 51282 25487 124
0.49 %
101603 Budziszewice 1810 878 1
0.11 %
101605 Inowłódz 3254 1666 6
0.36 %
101608 Rzeczyca 3973 1820 3
0.16 %
101606 Lubochnia 5501 2915 2
0.07 %
101607 Rokiciny 5076 2464 12
0.49 %
101611 Żelechlinek 2706 1289 2
0.16 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl