Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
30709
Liczba kart ważnych
15257
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3
Liczba głosów ważnych
15125
Liczba głosów nieważnych
132

Wynik kandydata w regionie

50.50 %
41.57 %
43.80 %
46.03 %
48.25 %
50.48 %
52.71 %
54.94 %
57.17 %
59.39 %
61.62 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
101502 Głuchów 4688 2689 1717
63.85 %
101503 Godzianów 2084 1151 656
56.99 %
101504 Kowiesy 2467 1076 460
42.75 %
101506 Maków 4850 2469 1159
46.94 %
101507 Nowy Kawęczyn 2782 1260 582
46.19 %
101501 Bolimów 3226 1501 624
41.57 %
101505 Lipce Reymontowskie 2665 1289 639
49.57 %
101509 Słupia 2130 1059 571
53.92 %
101508 Skierniewice 5817 2631 1230
46.75 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl